دسته: دانشگاه

گفت وگوی تفصیلی| خداحافظی دانشگاه آزاد با دانشکده‌های سنتی و حرکت به سمت دانشکده‌های ماموریت‌محور

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی اقدامات جدید این دانشگاه را تشریح کرد و از خداحافظی دانشگاه آزاد با دانشکده‌های سنتی و حرکت به سمت دانشکده‌های ماموریت‌محور خبر داد.