دسته: توانا

رونمایی از جدیدترین کتاب عین ـ صاد در نمایشگاه کتاب/ سخنگوی دولت: صفایی حائری به جای ماهی دادن،‌ماهی‌گیری یاد می‌داد

سخنگوی دولت در مراسم رونمایی از کتاب «حجاب و آزادی روابط» گفت: استاد صفایی حائری تلاش می‌کرد بجای ماهی دادن، به مخاطب ماهی‌گیری یاد دهد؛ یعنی با فن‌آموزی به او…