سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان ایلام گفت: با توجه به شیوع بیماری های برگی در مزارع گندم و جو بیش از 24 هزار لیتر سم در استان ایلام توزیع شده است.

24 هزار لیتر سموم کشاورزی در ایلام توزیع شد

سیامک بیگی سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ایلام شامگاه امروز در گفت و گو با خبرنگار کنگره فرهنگی در ایلام گفت: با توجه به شیوع بیماری های برگی گندم  و همچنین سایر آفات در مزارع گندم و جو بیش از 24 هزار لیتر سم در استان  ایلام توزیع شده است. وی افزود: با توجه به بارندگی ها موثر سال زراعی اخیر و مساعد بودن شرایط محیطی جهت شیوع بیماری های برگی و آفات در مزارع غلات و خسارات 30 تا 90 درصدی این عوامل بر محصول در صورت عدم کنترل بموقع آنها تهیه و تدارک سموم مورد نیاز کشاورزان امری ضروری است. سرپرست شرکت خدمات حمایتی کشاورزی ادامه داد: به منظور کنترل آفات، علف‌های هرز و بیماری های غلات در اسفندماه سال 1401 نیز مقدار  9 هزار و 750 لیتر انواع سموم کشاورزی بین کشاورزان استان توزیع شده است. بیگی اظهار داشت: سموم تولیدی شرکت خدمات حمایتی کشاورزی دارای استاندارد‌های لازم برای رشد کنترل آفات و بیماری های گیاهی بوده واز نظر قیمت نیز حداقل 20 درصد کمتر از قیمت سایر سموم مشابه در بازار است. وی یادآور شد: با توجه به ظرفیت های موجود، این شرکت توان تأمین و توزیع بخش قابل توجهی از سموم کشاورزی مورد نیاز کشاورزان استان را دارد. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید