ماه: ژوئن 2023

37 پژوهشگر دانشگاه علوم پزشکی شیراز؛ در ردیف پژوهشگران پر استناد 2 درصد برتر جهان

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز، از قرارگیری نام تعدادی از پژوهشگران دانشگاه علوم پزشکی شیراز در فهرست پژوهشگران پر استناد دو درصد برتر…