کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۴۸ در شرایط پاک قرار دارد.

هوای مشهد پاک است

به گزارش کنگره فرهنگی از مشهد  کیفیت هوای شهر مشهد در ۲۴ ساعت گذشته با عدد شاخص کلی ۴۸ در شرایط پاک قرار دارد. بیشترین بار آلودگی از ایستگاه ساختمان با عدد شاخص ۸۲ در وضعیت قابل‌قبول گزارش شده است. دمای حال حاضر ۱ درجه سانتی‌گراد و آسمان آفتابی است. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید