رئیس شورای اسلامی سی سخت گفت: عزل و نصب شهردار سی سخت فارغ از هرگونه فشار سیاسی بود

توضیح رئیس شورای شهر سی‌سخت درمورد پایان همکاری با شهردار+فیلم

به گزارش کنگره فرهنگی از سی سخت، به گفته تقی زاده رئیس شورای اسلامی سی سخت عزل و نصب شهردار سی سخت فارغ از هرگونه فشار سیاسی بود. تقی زاده رئیس شورای اسلامی شهر سی سخت در گفت وگو با فارس گفت: چند روز پیش پس از به توافق رسیدن اکثر اعضای شورای شهر سی سخت به این نتیجه رسیدیم که دیگر نمی توانیم با صیادی به عنوان شهردار ادامه دهیم و قرار بر این شد که مهدی فرهادی به عنوان سرپرست شهرداری انتخاب شود که به دلیل مشکلات قانونی ادامه کار با ایشان نیز میسر نگردید که دوباره در روز جمعه در جلسه ای که درشورای اسلامی سی سخت برگزار گردید اعضای شورا موافقت کردند که مهدی یکتاپرست  را به عنوان سرپرست شهرداری سی سخت معرفی کنند. تقی زاده اظهار داشت: خدمت همه مردم شریف و فهیم عرض کنم که در عزل و نصب اخیر انجام گرفته توسط شورای اسلامی سی سخت هیچ گونه فشار سیاسی نبوده و این شورا مفتخر است که خودشان با اقتدار  برای شهرشان تصمیم گیری می کنند و اجازه دخالت وتصمیم گیری سیاسیون را نخواهند داد. 

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید