وزیر علوم از دانشگاه هرمزگان به عنوان پنجمین دانشگاه متصل به پنجره خدمات هوشمند دانشگاهی تقدیر کرد.

تقدیر وزیر علوم از دانشگاه هرمزگان برای اتصال سریع به پنجره خدمات هوشمند

به گزارش کنگره فرهنگی از بندرعباس، نخستین همایش مدیران فناوری اطلاعات، امنیت فضای مجازی و مراکز آپا دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و فناوری در روز گذشته با حضور وزیر علوم و رئیس سازمان فناوری اطلاعات ایران و جمع کثیری از معاونین وزارتی و مدیران فناوری اطلاعات دانشگاه ها و مراکز آپا برگزار شد. در این همایش زلفی گل وزیر علوم، تحقیقات و فناوری از دانشگاه هرمزگان به عنوان پنجمین دانشگاه متصل به پنجره خدمات هوشمند دانشگاهی از بین ۱۴۵ دانشگاه کشور با اهدا تندیس تقدیر کرد. پنجره خدمات هوشمند دانشگاه هرمزگان به طور کامل در مرکز فناوری اطلاعات دانشگاه ایجاد شده و در حال بهره برداری است و بسیاری از سامانه های دانشگاه به این پنجره متصل گردیده اند. دانشگاه هرمزگان از معدود دانشگاهای کشور است که دارای پنجره هوشمند خدمات دانشگاهی مستقل است. دانشگاه هرمزگان در کیلومتر 9 جاده بندرعباس – میناب قرار گرفته است. پایان پیام/

By aminkav

دیدگاهتان را بنویسید